FANDOM


1970-talets slut: Början

Det hela började med att en man inte var nöjd med att det var brist på material på teckenspråk för döva, så han bestämde sig att göra något åt det, så, med hjälp med SDR, skapades Dövas TV, som dock bara började med enkla videofilmer i samarbete med Västanvik folkhögskola. Anna Holm-Larsson var en av de allra första anställda på Dövas TV.

1980-talet: Videoproduktioner och de första TV-försöken

Staten var dock inte riktigt nöjd med att Dövas TV producerade filmer som ett privatföretag och Dövas TV fick sju miljoner kronor som ett resultat, för att kunna fortsätta producera filmer för döva. I 1986, producerade Dövas TV sitt allra första barnprogram, ”Emma och Bobbo” som blev en succé och blev prisad för det. Som ett resultat av det, Dövas TV har alltid satsat mer på barnprogram än andra typer av program.

1990- 2000: Dövas TV som en del av dövvärlden

Dövas TV började producera program för SVT regelbundet i slutet av 80talet, videoproduktionerna slutade att produceras under början av 90talet, även om senare TV-produktioner släpptes på video.

Teckenlådan började i 1994 och blev en succé bland många döva barn som växte upp med programmet.

2000-2008: SVT tar över

I 2000, tog SVT över Dövas TV från SDR, med kravet att programmen skulle produceras i Leksand, men att SVT stod för resurserna. Det ledde till att en del produktioner blev omorganiserade, t.ex. Teckenlådan.

2009 -: Flytten till Falun

När SVT själva omorganiserade om att bli mer ungdomligare och mera effektiva produktioner, då kombinerade de flera av sina kontor och studior till att ha en stor kontor för olika delar av Sverige, t.ex. alla produktioner i Svealand är i Falun, för att bli mer effektivare i att producera program. Dövas TV ska påbörja flytten under 2009, då nyhetsredaktionen flyttar till Falun och barnredaktionen under senhösten 2009.

I 2009, blev Anna Holm-Larsson belönad med SDR: s ”Guldapplåden” för insatser i dövkulturen med programmet Teckenlådan, fyra år efter programmet slutade.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.