FANDOM


Busan och Ella-Karin leker skola och Ella-Karin undervisar Busan och han hittar på många olika hyss mot Ella-Karin.
• Enkät om hur det är att gå i skolan
• Intervju med Gert Nilsson om skola i förr tid
• En klass från Kristinaskolan besöker dövskola i Färörna
• 125 års jubileum på Östervångskolan