FANDOM


Niclas och Catharine pratar om hur viktigt elektricitet är i samhället, hur det är beroende av det. Catharine berättar om hur el-kraftverk fungerar innan hon bestämmer sig att spela Niclas en spratt; hon släcker all ljus så Niclas tror att det är el-avbrott!


• Vikingar del 1
• DSM i badminton